• rozwój osobowościowy i kariery zawodowej
  • sprzedaż, marketing
  • rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
  • zarządzanie i administrowanie
  • prawo
  • szkolenia BHP
  • kurs ogrodnik terenów zielonych
  • szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego