• podstawy obsługi komputera PC z internetem
  • obsługa programów pakietu biurowego MS Office
  • obsługa programów pakietu biurowego Open Office
  • komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych i remontowych
  • zastosowanie komputera w dydaktyce
  • obsługa programów do tworzenia grafiki komputerowej
  • tworzenie stron www
  • podstawy grafiki komputerowej
  • obsługa programów pakietu zarządzania SYMFONIA
  • obsługa programu PŁATNIK