Pani Sylwia Michałowska posiada doświadczenie w zarządzaniu, kierowaniu ludźmi i projektami.

Kontakt: sylwia.michalowska@arm.edu.pl
tel. 606783292

Kierownikiem Placówki jest Pani Karolina Wasielewska jest odpowiedzialna za współpracę firmy z innymi instytucjami działającymi na rynku pracy.

kontakt: sekretariat@arm.edu.pl